Posprzątaliśmy kawałeczek pięknego świata

         Brzeźnicki las zdążyliśmy już dobrze poznać i w tej wiosennej, ale i zimowej szacie. Tym razem oglądaliśmy go w jesiennej odsłonie, a właściwie nie tyle oglądaliśmy, co sprzątaliśmy. Piętnastego września , na kilka dni przed przypadającą 22 września Akcją Sprzątania Świata, uzbrojeni w gumowe rękawice i suchy prowiant udaliśmy się autobusem do leśniczówki na skraju brzeźnickiego lasu. Tam powitał nas znajomy pan leśniczy razem z żoną . Po krótkim rozejrzeniu się po urokliwym obejściu leśniczówki, z wielkimi workami i zapałem do pracy ruszyliśmy w knieję .Wszystkim zależało, żeby uzbierać jak najwięcej śmieci. Pan leśniczy dokształcał nas przy tym z ekologii, a pomagał mu młodszy stażysta . Widok kwitnących wrzosów wywarł na nas estetyczne wrażenia ,znalezione puszki i butelki – złość i oburzenie, a świeże powietrze wyostrzyło apetyt. Po dwugodzinnej wędrówce zaczęło nam burczeć w brzuchach, więc szybko z „urobkiem” wróciliśmy do leśniczówki, gdzie zostaliśmy ugoszczeni owocowymi galaretkami. Resztę wolnego czasu spędziliśmy na terenie pobliskiego placyku rekreacyjnego , specjalnie przystosowanego do biwakowania. Szybko rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski, a potem rzuciliśmy się w wir zabaw . Pogoda nam sprzyjała, aż żal było wyjeżdżać . Pozostały kolorowe zdjęcia i wspomnienia. Ogólnie doszliśmy na koniec do oczywistego wniosku, że czasami cudze chwalimy , a swego, znajdującego się o przysłowiowy rzut beretem, cudownego miejsca nie doceniamy. Jedno jest pewne: nikt z nas nie wyrzuci już w lesie żadnego , nawet najmniejszego papierka.

Szanowni Rodzice dnia 8 września (poniedziałek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami. Prosimy o 100% frekwencję. 

 

Pożegnanie lata

W ostatni dzień sierpnia na placu szkolnym w Zdrochcu odbył się piknik sportowy. Jego inicjatorem, a także sponsorem był nasz rodak ze Zdrochca -ks.Józef Wojnicki, pełniący funkcję kapelana szpitalnego w Nowym Sączu. Pod okiem ks.Józefa oraz naszego nauczyciela wychowania fizyznego rozegrano różne zawody sportowe, wyłoniono zwycięzców i rozdano nagrody w postaci pucharów,piłek,szalików różnych klubów sportowych. Wśród zwycięzców byli i tacy, którzy otrzymali nawet po trzy nagrody. Zebrani na pikniku uczniowie, rodzice, nauczyciele delektowali się pysznymi kiełbaskami z grilla i słodkimi przysmakami. Na koniec kilkugodzinnego spotkania pani dyrektor uhonorowała ks.Józefa tytułem Przyjaciela Szkoły w Zdrochcu. Z uśmiechami na twarzach i wdzięcznością w sercach o zachodzie słońca wszyscy udali się do domów. Dziękujemy ks. Józefowi za tak miłą inicjatywę, która była dla nas niespodzianką na zakończenie wakacji.  W ostatni dzień sierpnia na placu szkolnym w Zdrochcu odbył się piknik sportowy. Jego inicjatorem, a także sponsorem był nasz rodak ze Zdrochca -ks.Józef Wojnicki, pełniący funkcję kapelana szpitalnego w Nowym Sączu. Pod okiem ks.Józefa oraz naszego nauczyciela wychowania fizyznego rozegrano różne zawody sportowe, wyłoniono zwycięzców i rozdano nagrody w postaci pucharów,piłek,szalików różnych klubów sportowych. Wśród zwycięzców byli i tacy, którzy otrzymali nawet po trzy nagrody. Zebrani na pikniku uczniowie, rodzice, nauczyciele delektowali się pysznymi kiełbaskami z grilla i słodkimi przysmakami. Na koniec kilkugodzinnego spotkania pani dyrektor uhonorowała ks.Józefa tytułem Przyjaciela Szkoły w Zdrochcu. Z uśmiechami na twarzach i wdzięcznością w sercach o zachodzie słońca wszyscy udali się do domów. Dziękujemy ks. Józefowi za tak miłą inicjatywę, która była dla nas niespodzianką na zakończenie wakacji. 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 456,00 złotych

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach tj.

 1. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów jeżeli osoba prowadzi działalność o charakterze pozarolniczym,
 3. Zaświadczenie  o formie opodatkowania z Urzędu Skarbowego, oraz  dowód opłacania składni do ZUS i oświadczenie o uzyskanym dochodzie jeżeli osoba prowadzi działalność  opodatkowaną ryczałtem,
 4. W przypadku dochodów z rolnictwa zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wydanym przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, ( przyjmuje się 250 zł za 1 ha przeliczeniowy,  )
 5. Uczniowie i studenci winni przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia,
 6. Rodzice i rodzeństwo posiadające status osoby bezrobotnej winny przedłożyć aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 8. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 9. Decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,

 

Wniosek (do pobrania w pokoju nr 13, lub stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie) wraz z załącznikami należy składać osobiście do 15.09.2014 w Urzędzie Miejskim w Radłowie (I piętro, pokój nr 13),a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2014 r.

Wniosek o stypendium
wniosek_stypendialny.doc
Dokument Microsoft Word [75.0 KB]
Dodaj do ulubonych
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Zdrochec© companyname

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite Personal .